Några ord om kärlek

De här orden lästes upp när vi vigdes i Uppsala domkyrka i slutet av juni 2012. Min bror läste upp dem för oss (på svenska). Att tänka tillbaka på vårt bröllop ger mig så mycket glädje. 

Kommentera här: